Ranvita-Client-1507_WEB

Kræves der specielle forudsætninger for at deltage ?
Der kræves ikke specielle forudsætninger, men det er naturligvis en fordel, hvis du har naturlig interesse, potentielt talent eller faglig baggrund indenfor indretning, rådgivning og spiritualitet.

Kan jeg kombinere uddannelsen med mit nuværende fag?
Det vil i mange tilfælde være en stor fordel at kombinere uddannelsen med det du allerede arbejder med. Der er mange områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at bringe omgivelserne ind i processen, hvad enten det drejer sig om butiksindretning, arbejdspladstrivsel, dekoration eller parterapi/sexologi, sundhed, helse, coaching, personlig udvikling og stressbehandling. Karen Kingston (forfatter til “Ryd op i dit rod”) var oprindelig Rebirth-terapeut, men opdagede ved et tilfælde, at hendes terapier blev mere effektive, da hun begyndte at inddrage klienternes hjemlige omgivelser som en del af “behandlingen”.

Kan jeg tage uddannelsen – også selv om jeg ikke ønsker et “karriereskifte”?
Der er flere som ønsker at deltage af personlige grunde, bla. for at udvikle egen kreativitet, visdom og kompetencer udi processen “at finde hjem i sig selv gennem sit hjem”. Det er helt op til dig selv om du vil arbejde med det bagefter. Du vil under alle omstændigheder kunne bruge alt det du lærer i mange andre sammenhænge, både privat og i forhold til din nuværende karriere.

Hvor lang tid tager det?
Uddannelsen kører over 6 måneder.

Hvor meget tid vil det kræve af mig ifht. undervisning, hjemmearbejde og eksamen?
Selve undervisningsdagene forløber over 2 hele dage og der er hjemmearbejde mellem hver modul, for at du kan praktisere det du har lært fra modul til modul. Alt efter dit personlige engagement skal du påregne ekstra timer til hjemmeopgaver fra gang til gang, svarende til ca. 2 timer om ugen. Det kan være alt fra oprydningsopgaver eller små forandringer i eget eller andres hjem. Den første undervisningsdag ligger altid på en fredag, du skal derfor kunne tage fri fra arbejde på disse fredage. Du kan ikke deltage, hvis du ikke kan deltage de to første dage. Udannelsens indhold er tætpakket og du vil gå glip af vigtige redskaber hvis du udebliver fra undervisningen.

Hvad er mine muligheder for at leve af min uddannelse ?
Det vil afhænge af dine kundskaber, din entusiasme og din skæbne. Men hvis du tager f.eks. 3.000 kroner for en konsultation er uddannelsen tjent hjem på de første 10 kunder.

Hvilken slags feng shui undervises der i?
Der undervises i vestlig feng shui, som er en opdatering af den klassiske feng shui, tilpasset det moderne århunedrede og vores egen kultur (f.eks. er fisken i Danmark ikke forbundet med rigdom og succes, men i Kina udtales ordet “fisk” på samme måde som ordet “velstand”, derfor er de vilde med at placere fiskemotiver i Rigdomsområdet). I vestlig feng shui arbejder man med det symbolssprog vi kender fra vores egen kultur og min erfaring er, at det skaber de mest effektive resultater.

Hvorfor undervises der ikke i kompas-feng shui?
Der findes flere forskellige feng shui-“skoler”, dvs. måder at anvende den tusinde år gamle visdom på. På Happy Home Therapist Training undervises i vestlig feng shui, som anvender Hoveddørsmetoden i forhold til placering af baguakortet. Hvis du ønsker at arbejde med Nord, Syd, Vest, Øst samt astrologi og nummerologi ifht. indretning og brugen af baguakortet skal du vælge en anden uddannelse. Min erfaring er, at det fungerer bedst, når man “vælger side” og helliger sig til een retning indenfor feng shui. Feng Shui forekom alt for “indviklet” og “tørt” for mig, da jeg første gang blev introduceret til begrebet. Først da jeg mødte den vestlige feng shui gav det mening for mig. Mærk efter, om du har det på samme måde.

Undervises der også i virksomheds –og have-fengshui?
Du introduceres for de vigtigste principper ifht. virksomheds-og have fengshui, men der er ikke praktisk træning eller eksamninering i disse genrer (med mindre du selv vælger det som en del af dine hjemmeopgaver).

Hvordan adskiller Happy Home Therapist™ Training sig
fra andre feng shui uddannelser i Danmark?
Uddannelsen er bygget op omkring to fundamenter; feng shui-filosofien og elsk dit hjem-principperne. Qua min 10 år lange erfaring indenfor både den spirituelle verden og den æstetiske design/livsstils-verden handler uddannelsen i lige så høj grad om “at gøre verden smukkere”. Ikke for at bygge større egoer op – men for at lede sjælene hjem.
Derudover har jeg ofte følte at “feng shui-kassen” var for lille. Regler og kasser kan være gode at læne sig op af – men eftersom der ikke findes hverken to ens hjem eller to ens mennesker eller to ens livssitautioner skal hvert enkelt hjem og hvert enkelt menneske have “unik behandling”. Kunsten er derfor at bruge reglerne, når de er allermest nødvendige, og at kunne slippe dem i de tilfælde, hvor de vil stå mere i vejen, end gavne. Jeg ønsker ikke regel-rettede hjem, men levende, vilde, smukke og interessante hjem, hvor der også skal være plads til en Pippi Langstrømpe. Jeg anbefaler derfor kun uddannelsen til dem, der er parate til at slippe idealerne til fordel for en søgen efter det som føles mest sandt indeni.
Jeg vil hellere uddannes som standard feng shui-konsulent – hvorfor gør du ikke det?
Hvad du vælger at kalde dig på dit visitkort efter endt uddannelse er helt op til dig. Du kan sagtens kalde dig feng shui konsulent eftersom uddannelsen også indeholder al den grundlæggende feng shui visdom. Jeg har valgt at adkille denne uddannelse fra de almindelige feng shui-uddannelser og derfor også kaldt det noget andet. Jeg ville selv elske at få besøg af en Happy Home Therapist™, hvis jeg ikke havde det optimalt i mit hjem. Derudover oplever jeg, at min arbejdsmetode er en form for “terapi for hjemmet” fordi det handler om at skabe forbindelse og healing imellem bolig og beboer. Og Happy Home – ja, det er resultatet. Dét, vi ender med – efter en endt konsultation.

Hvem underviser på uddannelsen?
Den primære underviser er mig (Ranvita la Cour). Du skal derfor kun tage uddannelsen, hvis du føler dig tiltrukket af min undervisningsstil og personlige tilgang til feng shui og spiritualitet. Undersøgelser viser, at den mest optimale læring opnås, når der er god kemi mellem lærer og elev. Brug derfor tid på at finde den lærer og den uddannelse, der er den rette for dig. Kortere gæstelærer-indslag kan forekomme alt efter det aktuelle modul/emne.

Hvad hvis jeg bliver syg i løbet af uddannelsen og ikke kan deltage?
Du hæfter for betaling af alle moduler, når du først er optaget (da du optager en plads, som ikke kan gives videre, når uddannelsen er startet). Du kan tage de manglende moduler på næste hold eller modtage en audio-optagelse af modulet til selvstudium og dermed blive færdig på planlagt tid.

Hvor mange er der på uddannelsen?
Der er maks 14 elever på uddannelsen for at sikre bedst muligt personligt og fagligt udbytte og tid til den enkelte elevs proces og spørgsmål.

Hvordan foregår eksamen?
Jeg bryder mig ikke selv om eksamen’er, og ved af erfaring, at mange intuitive mennesker ikke præsterer bedst, når de er under pres. Du certificeres for at have gennemført uddannelsen og de løbende hjemmeopgaver tilfredsstillende, og for din fælles fremlæggelse af et projekt efter eget valg.
Derudover er der en skriftlig opgave for at sikre, at alle der certificeres i mit navn besidder et minimum af “udenadslære”, ligesom der er fælles fremlæggelser og erfaringsudveksling i trygge og støttende grupper.
Hvis du har fravær på mere end ét live-modul kan du ikke blive certificeret på nuværende hold, men må samle op på næste hold.

Jeg er i tvivl om uddannelsen er den rette for mig …?
Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Eller rettere; tillad dig selv at være i tvivl. Hvis det kilder i maven ved tanken om at starte, og du allerede nu glæder dig – så er det rigtigt for dig.
Hvis ikke – så vent – eller find andre muligheder på markedet.

Findes der en 100% online-version af uddannelsen?
Nej. Der sker en stor personlig og faglig udvikling på de fysiske workshopdage, derfor er disse en væsentlig del af den enkelte elevs træning. Samspillet med lærer og medstuderende giver også et nærende og inspirerende fælleskab som er med til at støtte den enkelte elev – både under uddannelsen og fremover. Tidligere elever har specifikt nævnt, at live-modulerne var med til at rykke dem mest.